Kakerlakker

banner iStock_000013229363XSmall

Kakerlakker er en gruppe insekter hvor medlemmene varierer i størrelse fra 1 cm til over 10 cm! I Norge har vi seks kakerlakkarter, mens det er over 4000 på verdensbasis. Av de seks vi har i Norge er det kun én som finnes frittlevende i naturen. De andre har blitt innført fra andre land som et resultat av feriereisende nordmenn. Disse overlever ikke Norgesvinterens temperaturer. Vår innfødte kakerlakk, markkakerlakken, er ikke et skadedyr. Den trives best utendørs, og vokser for sakte til å være noen plage for mennesker.

Man finner vanligvis kakerlakker på steder med høy fuktighet. Kakerlakken livnærer seg av dødt organisk materiale, men er også kjent for å spise planter, dyr samt ekskrementer fra andre dyr.

Selv om det er ubehagelig å ha kakerlakker i hus er det ingen fare for å bli bitt av kakerlakken. Kakerlakken er nemlig veldig sky dyr. Ved angrep kan kakerlakken utskille en stinkende væske, men dens første mekanisme er å flykte. Det største problemet med kakerlakker er smitten de kan bære fra ukjente kilder. Salmonella er en av smittene kakerlakkene er kjent for å bringe.

Finnes kakerlakker i Norge?

Ja. Kakerlakkbekjempelse blir stadig vanligere i Norge, og det er i dag helt vanlig å finne kakerlakker i private hus, leiligheter og forretninger. Utstrakt reisevirksomhet og import av varer i stor skala fra alle verdenshjørner gjør at tropiske insekter ofte følger med som blindpassasjerer.

Kakerlakkfelle

Bor du i en leilighet med kakerlakker, er det ikke nødvendigvis du som har forårsaket problemet. Kakerlakker sprer seg lett mellom leilighetene, i ventilasjon og rørgjennomføringer, og kan derfor infisere hele blokka. Kanskje har naboen enda flere kakerlakker enn du har!

Vi bruker av den grunn kakerlakkfeller for å detektere omfanget av kakerlakkproblemet. Da kan vi kakerlakkproblemet 100 %. Det blir utplassert feller på kjøkken og bad i leilighetene i den infiserte oppgangen, slik at man finner ut hvem som har fått kakerlakker.

Fellene er giftfrie, og inneholder en kryddertablett for å lokke kakerlakkene inn i limfella.

Fellene blir deretter samlet inn og analysert, og vi kan sette i gang med bekjempelse der det er påvist kakerlakker.