skadedyrkontroll saneres sanering

Må du være hjemme når det saneres?

Published by Kommentarer er skrudd av for Må du være hjemme når det saneres?

Når uhellet først er ute og hjemmet har blitt invadert av skadedyr er det på tide å kontakte en skadedyrbekjemper. Her lurer mange på hvordan fjerningen av skadedyrene vil påvirke hverdagen. Må du for eksempel flytte ut når hjemmet sprayes og det saneres? Og hva må man som huseier ta hensyn til?

Hvorvidt du må være hjemme, eller kan være hjemme under når det saneres vil variere med omfanget av skadene, samt hvor store deler av huset som har blitt utsatt. Prosessen starter alltid med en befaring der slike spørsmål blir besvart.

Når skadedyrkontrollen kommer

Det første en skadedyrbekjemper må vite ved ankomst er hvor skadedyrene ble oppdaget. Derfor må kunden være der når skadedyrbekjemper kommer på første befaring. Skadedyrbekjemperen vil stille spørsmål som omhandler lukt, lyder, samt når og hvordan problemet ble oppdaget. Listen er lang og alle spørsmål er nødvendige for at en kan starte nødvendige tiltak så raskt som mulig. Ved å følge gode rutiner som fagekspert vil det spare huseier for mye arbeid og økonomiske belastninger.

Forebyggende- eller direkte tiltak?

I bransjen skiller vi mellom forebyggende tiltak og direkte tiltak. Forebyggende tiltak utføres når en skal hindre angrep av skadedyr, og gjør det lettere å oppdage eventuelle skadedyr på et tidlig tidspunkt. Slike tiltak kan ha et tidsperspektiv over flere år. Hyppige inspeksjoner etter avtale, og overvåkning vil være viktig for å kunne forebygge risikoen for flere skadedyr. Ved forebyggende tiltak vil huseier fint kunne bo i huset hele tiden. Huseier kan i noen tilfeller måtte belage seg på å følge opp og gjennomføre tiltakene som blir satt.

Direkte tiltak, også kjent som bekjempelse, vil settes i gang ved tilfeller der det ikke er tilstrekkelig med forebyggende tiltak. I disse tilfellene er skaden såpass omfattende at det må sterkere midler til får å kunne eliminere skadedyrene. En prøver alltid å unngå kjemisk bekjempelse da dette vil få større konsekvenser for huseier som kan bli nødt til å flytte ut av huset til problemet er løst. Hvor lang tid det tar varierer veldig.

Vær varsom og ta hensyn

Ender det opp med at skadedyrbekjemper må ty til kjemiske midler er det flere ting som må tas hensyn til. Det er ingen hemmelighet at kjemiske midler som brukes til å eliminere skadedyrene kan være farlige for mennesker. Det er derfor viktig å ta riktige forhåndsregler, samt følge rutiner når en skal eksaminere ett hjem. Gjør man ikke dette kan opphold i hjemmet potensielt bli skadelig for mennesker.

For å kunne avgjøre om man må forlate hjemmet i perioden det saneres er det viktig at man forstår effekten av midlene som skal brukes. Her er det viktig å ta hensyn til om man har små barn, sykdommer eller er gravid. Mennesker i visse situasjoner kan være mer fareutsatt enn andre. Skadedyrbekjempelsesmidler inneholder andre virkestoffer sammenlignet med produkter som kan kjøpes i butikk. Disse stoffene kan være alt fra lite til veldige giftige for mennesker. I OVK bruker vi veldig mye giftfrie midler som f.eks tørkepulver. Disse er mye snillere mot miljøet. I tillegg brukes det mange typer åtemidler som har en lav konsentrasjon av virkestoffer og derfor er lite giftige overfor mennesker.

Følg instrukser fra skadedyrbekjemper

Med de riktige forhåndsreglene utgjør kjemikaliene som blir brukt når det saneres en mindre trussel for voksne mennesker. En skadedyrbekjemper vil ved befaring og gjennomføring av riktig behandling komme med instrukser som huseier må forholde seg til. Skadedyrbekjemperen vil fortelle deg om du må flytte, og eventuelt hvor lenge du må holde deg vekk. Det vil også bli gitt informasjon om hvor i huset kjemikaliene er lagt ut. En fin tommelfingerregel er å sette seg så godt inn i prosessen som mulig. Still spørsmål og vær nysgjerrig, slik at man vet hva som bør gjøres dersom noe skulle skje. Uansett om det gjennomføres forebyggende eller direkte tiltak er det viktig at en følger instruksene fra skadedyrbekjemperen nøye. En vil jo tross alt bli kvitt skadedyrene, og det hurtig.

Opplever du problemer med skadedyr i hjemmet? Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende befaring.

Categorised in:

This post was written by

Comments are closed here.