Måke- og Duepigger

banner

Måke- og Duepigger

Er du plaget av måker?

Det finnes mange måkearter, men få av dem anses som skadedyr. De vi kategoriserer som skadedyr er stor sildemåke, liten sildemåke og lys gråmåke. Det kan være vanskelig å identifisere de ulike måkeartene da fjærdrakten endrer seg med årstidene, men som regel er måkene hvite, grå og svarte.

 

Måker spiser det meste, og er først og fremst på jakt etter mat. Siden Norge får færre fiskemottak trekker måkene til andre steder for å livnære seg. Ofte kommer de dit mennesker spiser, hvor det kan bugne av mat. I noen tilfeller har man opplevd at måker stjeler mat rett ut av hendene på folk, eller fra restauranter med uteservering.

Les mer om fugler som skadedyr her.

 

Adferd

Fugler er ofte hyggelige, men måker kan oppleves forstyrrende, pågående og masete. Måker er sjøfugler med lange vinger, kraftige nebb og føtter med svømmehud mellom tærne. De liker seg ved kysten, og kan svømme og oppholde seg fint i vann. Vanligvis legger måker rundt tre egg i året, og blir svært beskyttende rundt sine avkom.

 

I visse tilfeller kan måker oppholde seg lenge i områder hvor mennesker ferdes mye, spesielt hvis de får tak i mat der. Da må problemet tas tak i raskt. Tillater du måker å bli værende på visse plasser over lenger tid, kan de anse områdene som deres territorier og ende opp med å bli aggressive mot folk som ferdes der. Det kan være en ubehagelig opplevelse å bli jaget vekk fra et område av en eller flere måker.

 

Andre ganger er det mer forståelig at måker oppfører seg litt aggressivt. Under hekkingen er naturligvis måker beskyttende rundt territoriet sitt, og denne korte tiden er det best å la dem være i fred dersom man ikke har erfaring med å jobbe med slike dyr, og de ikke er til skade for mennesker.

 

Skadeomfang

Det er ikke bare bråket måkene lager som gjør dem til en sjenanse for hjem og bedrifter. Måker kan også skade bygninger med å løsne takstein, blokkere takrenner og ødelegge bygningsmassen med avføring. Offentlige plasser hvor måker flokker seg kan raskt bli tilgriset i ekskrementer, som er lite hyggelig for mennesker.

 

Ekskrementene til måker kan i tillegg være bærere av sykdommer som salmonella eller ornitose, noe som kan gjøre mennesker syke. Man kan også bli angrepet av måker dersom det er hekketid, eller de har lagt territoriet sitt for nære mennesker.

 

Forebygging og bekjempelse av måker

Måker er som dyr flest. De trenger vann, næring, varme og trygge steder å oppholde seg for å overleve. Hvis tilgang til en eller flere av disse faktorene blir begrenset vil man kunne forhindre at måker hoper seg opp ved ugunstige steder.

 

Sørg for grundig renhold der du ikke ønsker å se måker. Fjern mat og søppel, og sikre søppeldunker slik at de ikke kan åpnes lett. Hvis det er mulig bør også vann og fuktighet reduseres. Har du en dam i hagen, eller en fontene utenfor kontoret? Hvis måkeproblemet blir stort bør det vurderes å tørrlegge disse til du får bukt med problemet.

 

Som eksperter på måke- og duesikring tilbyr vi skreddersydde løsninger som effektivt og diskret fjerner plagen. Ring i dag for god hjelp – og bli kvitt problemet på en effektiv måte!

Duepigger-Makepigger