Bier, veps og edderkopper

banner

Veps er stort sett til mer sjenanse for mennesker enn bier, grunnen til dette er at vepsen spiser kjøtt og sukkerholdige drikker. I Norge bygger de aller fleste vepsearter bol. Dette gjør at de blir tiltrukket av maten vår, spesielt på slutten av sommeren. Når høsten nærmer seg slutten dør alle arbeiderne, kun dronningen overvintrer til neste år.

Humler bor normalt i hulerom i bakken. De pollinerer blomster og er viktig for naturen. Lar du humlen være i fred vil den normalt ikke stikke deg, da den er et fredelig dyr. Biene er viktig pollinatorer i naturen, men kan forårsake problemer hvis de slår seg til i vegger eller skorsteiner. Biehonning i veggen vil tiltrekke seg fremtidige svermer hvis det ikke stoppes på et tidlig stadium.

Edderkopper er ikke et skadedyr, men kan skape frykt og forbi hos noen mennesker.