Bier

banner

Bier som skadedyr

Bier kjennes igjen på sitt hårete, lodne utseende. Hårene på biens kropp brukes til oppsamling av pollen, men hos noen arter er behåringen sterkt redusert. Det er særlig humler og honningbier som har mye hår.

For at bien skal kunne ta opp næring, bruker den tungen, mens kjevene blir brukt til å konstruere reir. Primitive bier har kort tunge, mens humler og honningbier har lang tunge som gjør det mulig å utnytte langkronede blomster.

Vi får riktignok færre bier her i verden, men dukker det opp en liten koloni hjemme hos deg, er de ikke mindre irriterende av den grunn. Likevel er det viktig å huske på at flere bier nå kategoriseres som utrydningstruede, og at dersom de forsvinner helt vil vi få et ganske så annerledes matfat. Biene sørger faktisk for opptil 30% av maten vi spiser, gjennom å pollinere planter.

Les mer om bier, veps og edderkopper her.

 

Hva er de vanligste bieartene?

Alle bier tilhører artsgruppen «Apoidea». Innenfor denne artsgruppen er det estimert at det på verdensbasis finnes over 20 000 biearter. I Norge har vi oppdaget rundt 200. De over 20 000 forskjellige bieartene samles i syv familier. I Norge har vi seks av disse syv familiene.

Den mest fremtredende av bieartene er «Apidae». Her finner man blant annet honningbier, broddløse bier, og pelsbier. Biens rolle i naturen er å pollinere planter samt å produsere honning og bivoks. Enkelte arter pollinerer kun blomster av en spesifikk farge, mens andre er mindre trofaste til hvilke planter de velger å pollinere.

De fleste biearter er enslige. Det man mener med enslig er at hunn-bien er fertil og som regel bygger sitt eget bol uten droner (hannbier) og arbeidere. Enslige bier er viktige for sin rolle i å pollinere planter. Honningbier bor i kolonier med strukturer som er veldig like veps og humler.

 

Hva lever biene av?

Bier lever av pollen og nektar som de får tak i fra blomster. Nektaren blir til honning, og sammen med pollenet mater biene larvene sine og seg selv. Bienes levebrød er også til gagn for oss mennesker, da pollineringen av frukt, bær og oljevekster sikrer gode avlinger og mat til oss.

 

Hvorfor trenger vi bier?

Hovedårsakene til at vi får færre bier i Norge er tap av leveområder, klimaendringer og sprøytemidler. Omlag 84% av Europas blomstervekster er avhengige av bier for å formere seg. Det komplekse samspillet i naturen mellom insekter og planter er fremdeles vanskelig å forstå, selv for erfarne forskere.

Selv om bier kan være irriterende på nært hold, er de utrolig viktige for en rekke blomster-, bær- og fruktarter. Multer, appelsiner, epler, meloner og nøtter er blant godsakene som trenger hjelp av bier for å eksistere. Forsvinner biene vil også mye mat forsvinne – og derfor er det viktig at vi verner om denne arten. Men arten kan godt bevares utenfor dine fire vegger. Har du fått et bieproblem bør du derfor søke hjelp.

 

Er bier farlige?

Bier er som regel veldig rolige insekter, og ønsker ikke å stikke folk i utgangspunktet. Dersom de stikker blir de nemlig hengende fast, og mister selv livet. Brodden brukes kun i selvforsvar når biene føler seg truet.

Når biene svermer har de magen full av honning, noe som gjør det vanskelig for dem å bøye kroppen for å stikke. Fokuset deres er også her å finne seg et nytt hjem. Svermende bier er derfor ekstra fredfulle.

Noen biearter er mer aggressive enn andre, men det er som regel veps man blander bia med når det kommer til frykten for et stikk. Vepsen er et rovdyrsinsekt, og kan stikke igjen og igjen uten å lide samme skjebne som biene. Du kan se forskjell på bier og veps ved å legge merke til fargen. Vepser har en klar og tydelig gulfarge sammen med svarte striper, mens bier er svarte og brune.

 

Hvordan kan jeg forebygge mot bier?

Det er viktig å tette innganger i vegger og tak som bier kan benytte seg av. Kommer de først inn i veggen din, kan du raskt ende opp med en koloni som bygger en ny bikube der inne. Sprekker og lufteluker må sikres slik at dronningbien ikke kommer inn og kan starte redebygging. Dronningen blir alltid fulgt av resten av svermen, noe som kan by på problemer.

 

Hvordan bli kvitt bier?

Biene kan fort bli et irritasjonsmoment når de bosetter seg i nærheten av mennesker. Likevel er det som sagt ofte ikke ønskelig å drepe biene, da den spesifikke arten kan være vernet og viktig for matfatet vårt. Dersom du har fått bier i hus, bør du derfor tilkalle hjelp fra profesjonelle for å få dem fjernet. Ta kontakt med ditt lokale birøkterlag. Det kan hende biene har dratt fra dem, og at de ønsker biene sine tilbake. Birøktere kommer ofte og henter svermen helt gratis. For å finne din lokale birøkter kan du besøke hjemmesiden til Norges birøkterlag.

Har problemet blitt så stort at birøktere ikke får fjernet biene, kan det i noen tilfeller være nødvendig å avlive biene. Da bør et skadedyrselskap kontaktes slik at dette skjer på en profesjonell og forsvarlig måte.

Er det honningbier du har fått i hus, må du være nøye med å fjerne alt av voks og honning etter at biene er fanget inn. Blir dette værende kan nye bier bli tiltrukket boligen din, eller så kan andre kryp bli fristet av den søte lukten.

 

Er du plaget av bier? Oslo Veggdyrkontroll kan hjelpe!

Oslo Veggdyrkontroll er firmaet i Norge med lengst fartstid i bransjen. Våre medarbeidere er offentlig godkjente i å bekjempe skadedyr, og har lang yrkeserfaring.

Selv om bier stort sett vegrer seg for å stikke mennesker og dyr, da de mister livet, kan det likevel skje. Har du en sverm hjemme hos deg er det risiko for flere stikk. Det kreves kunnskap og utstyr for å få fjernet svermen på riktig måte. Vi besitter den kunnskapen og har det utstyret som behøves.

Hvis du er på jakt etter skadedyrkontroll i Oslo er vår besøksadresse Konows gate 5B. Her selger vi kvalitetsprodukter, og kan stille med gode råd og tips til dine problemer. Ønsker du at vi kommer på befaring har vi også anonyme biler.

Ta kontakt med oss og vi kan ordne opp i dine problemer, uten dårlig bi-smak i munnen!