Bier

banner

Alle bier er i artsgruppen «Apoidea», og det er estimert til å finnes over 20 000 biearter i verden. I Norge har vi oppdaget rundt 200 biearter. De over 20 000 forskjellige bieartene samles i syv familier. I Norge har vi seks av disse syv familiene.

Biearter

Den mest fremtredende av bieartene er «Apidae».  Her finner man blant annet honningbier, broddløse bier, og pelsbier. Biens rolle i naturen er å pollinere planter samt å produsere honning og bivoks. Enkelte arter pollinerer kun blomster av en spesifikk farge, mens andre er mindre trofaste til hvilke planter de velger å pollinere.

De fleste biearter er enslige. Det man mener med enslig er at hunn-bien er fertil og som regel bygger sitt eget bol uten droner og arbeidere. Enslige bier er viktige for sin rolle i å pollinere planter. Honningbier bor i kolonier med strukturer som er veldig like veps og humler.

Hvordan bli kvitt bier?

Biene kan fort bli en plage når de bosetter seg i nærheten av mennesker. Det er ofte ikke ønskelig å drepe biene da den spesifikke arten kan være vernet.

Både såkalte enslige bier, bier som bor i samfunn og honningbier kan stikke. Bier kan ofte bosette seg i vegger i bygninger. Det er nødvendig med profesjonell hjelp for å få fjernet et biesamfunn.