Biller

banner

Bli kvitt biller – Bekjempelse av biller 

Biller varierer stort i både størrelse og utseende. Det er estimert at det finnes over 400 000 forskjellige arter biller. Størrelsen kan være mellom 0,4 mm til 18 cm.

Hudskjelettet er vanligvis hardt, mens dekkvingene er bløte hos noen grupper, som i familien bløtvinger. Kroppen kan ha mange farger. Brune og svarte varianter er de vanligste, men det finnes fargerike arter som kler seg i både rødt, blått og grønt. Noen fremstår som metalliske og skinnende blanke, en effekt som oppstår ved lysbrytning. Mønster i farger forekommer.

Biller lever mange ulike steder. I Norge finnes de både i fjellet, skogen, på åker og eng, eller langs vann. Mange arter lever også i vann. De finnes med andre ord overalt, unntatt i saltvann. Noen arter, for eksempel enkelte arter av løpebillen, trives imidlertid like ved havet, hvor de kan oppholde seg helt nede i fjæresteinene. Biller kan bosette seg i eller på sopp, planter og trær, i råtnende organisk materiale, dyremøkk, dødt kjøtt, i sandholdig jord eller mudder.

Har du problem med biller, kontakt oss så kan vi hjelpe deg å identifisere billene og deretter utrydde de biller som skaper problem.