Husklanner – dermestes haemorrhoidalis

banner

Husklanner

 

Hva er en husklanner?

Huskanneren opprinner fra Sør-Amerika og ble først sett i Norge i 1992. I dag er den å finne i hele landet, men observeres oftest i Oslo. Husklanner trives på mørke plasser, og lever av animalske produkter. Billen er ikke observert frittlevende utendørs i Norge.

 

Hvordan ser husklanneren ut?

Husklanneren er 7-9 mm lang og er brunsvart i fargen. På undersiden av kroppen har den mange gullfargede små hår som gir den et gyllent skjær. Husklannerlarven kan bli opptil 15 mm lang, er brun på oversiden og lysere på undersiden. I hvert kroppsledd sitter det lange hår.

 

Hvordan oppfører husklanner seg?

Larvene lever på alt av animalske produkter, som døde gnagere i husets konstruksjon, eller fugler på loftet og i luftekanaler (både nylig døde og tørre kadavre), dyrefôr og matrester. Når larvene er ferdig utviklet og når puppestadiet, beveger de seg bort fra matkilden til mer bortgjemte og beskyttede steder. For å finne det perfekte forpuppingstedet kan larven gnage i treverk eller papp og lage seg et beskyttende kammer. Ved vanlig innetemperatur, tar utviklingen fra larve til voksen rundt én måned.

Voksne husklanner har en levetid på flere måneder og vandrer og flyr rundt fra sted til sted. Store angrep av billen har blitt observert i boliger med lav hygienisk standard og i søppelrom som ikke har blitt tømt på lang tid.

Husklanner kan gjøre stor skade om de finner veien inn i matlagre, både på produktene selv og på bygningens konstruksjon fordi larvene graver seg inn i treverket.

 

Hvordan vet jeg om jeg har husklanner hjemme?

I boliger med normal hygienisk standard er det ikke vanlig å observere husklanner. Dersom et angrep likevel skulle finne sted, vil det mest sannsynlig være i sammenheng med et produkt som tas med inn som allerede er infisert, for eksempel i husdyrets fôr eller tørrfisk.

I svært uryddige boliger hvor matrester og kjøkkenavfall får ligge i lengre tid, vil husklanner formere seg i større antall. Fordi voksne husklanner liker å bevege seg, er det ikke uvanlig å se dem vandre eller fly rundt i mørket. Hannene skiller ut et luktstoff som tiltrekker andre husklanner, så det er heller ikke unormalt at mange individer er samlet på samme sted.

 

Hvordan forebygger jeg angrep av husklanner?

Fordi husklanner lever av dyreprodukter er første punk å fjerne tilgangen til dette. Matvarer må lagres kjølig og helst oppbevares i tette beholdere. Ikke la matrester ligge fremme over lang tid, og pass på at tørrfôret til kjæledyret ikke ligger strødd rundt.

 

Hvordan blir jeg kvitt husklanner?

Vanlig bekjempelse er mekanisk ved hjelp av støvsuger. Her fjernes både billene og larvene, samt matrester bak komfyr, kjøleskap, på kjøkkenbenk og under sokkel. Dersom hustanden har god hygienisk standard og billen har kommet inn med matvarer du har kjøpt, holder det som regel å kaste disse produktene og fjerne andre matrester i boligen, inkludert dyrefõr.

I boliger med dårligere hygiene vil det ikke alltid hjelpe å kun rydde og rengjøre. Individer kan gjemme seg under gulv og komme frem igjen når kysten er klar. Da vil kjemisk behandling være nødvendig, og dette må utføres av en godkjent skadedyrbekjemper.

 

Ta kontakt med oss i Oslo Veggdyrkontroll om du ønsker hjelp til bekjempelse av husklanner. Vi tilbyr anonyme biler.