Husklanner – dermestes haemorrhoidalis

banner

Husklanner – Hvordan bekjempe skadedyret?

Husklanner er 7-9 mm lang. Brunsvart kropp med gulfargede små hår. Billen er i nær slekt med fleskebillen.

Atferd
Lever i hovedsak av tørket eller ferskt kjøtt, fisk og hunde- eller katte tørrfor. I Svært uryddige leiligheter hvor matrester og kjøkkenavfall får ligge i lengre tid, vil husklanner formere seg i større antall.

Bekjempelse
Vanlig bekjempelse er mekanisk ved hjelp av støvsuger. Her fjerner vi både billene og larvene, samt matrester bak komfyr, kjøleskap, på kjøkkenbenk og under sokkel. Her fjerner vi livsgrunnlaget til billene.

Kjemisk behandling kan være nødvendig om det er et stort antall individer.

Kontakt oss for bekjempelse av husklanner via kontaktskjema eller 800 800 66