Sagtannet melbille – Oryzaephilus surinamensis

banner

Sagtannet melbille

 

Hva er en sagtannet melbille?

Sagtannet melbille har tropisk opprinnelse, og kom til Norge med importerte varer, noe den også gjør den dag i dag. Den liker ikke å ha det kjølig, så den overlever ikke utendørs i det norske klimaet, men forekommer i tørre matvarer både i private boliger og på lagre.

 

Hvordan ser en sagtannet melbille ut?

Sagtannet melbille er 2,5-3 mm lang, 1 mm bred og relativt flat. Den har en sjokoladebrun farge og en sagtagget halsskjold, derav navnet. Ingen har noen gang sett den fly, til tross for den velutviklede vinger. Larvene til sagtannet melbille blir 3-4 mm lange, har gulhvit kropp og brunt hode.

 

Hvordan oppfører sagtannet melbille seg?

Sagtannet melbille kan forekomme i tørre matvarer, både med animalsk og vegetabilsk opprinnelse, i lager, butikker, bakerier, fabrikker og bolighus. Korn, kjeks og knekkebrød er billens foretrukne føde, men kan også leve av tørre planteprodukter som mel, makaroni, tørket frukt og tobakk. I noen tilfeller har den også livnært seg på sjokolade og tørket kjøtt.

Sagtannet melbille er avhengig av at partiklene i kornet er skadet før den kan spise det, og er derfor vanlig å finne sammen med andre skadedyr som bryter kornet ned. Billen spiser svært lite av maten den bruker som næringskilde, men forurenser matvarene med ekskrementer og døde individer. Den kan også ødelegge såkorn fordi den ødelegger spiringsevnen til kornet.

Hunnen legger rundt 400 egg i løpet av sitt liv, og de legges i næringskilden den beholder seg i. Fordi sagtannet melbille har tropisk opprinnelse er den avhengig av varme temperaturer for å formere seg. Er temperaturen under 18°C, vil all formering stoppe opp, og ved -18°C vil alle stadier dø i løpet av ett døgn. Ideell temperatur er 32°C, og da kan bestanden øke raskt. Da tar det i underkant av en måned for et individ å utvikle seg fra egg til voksen bille. Voksne biller kan bli hele 3 år gamle.

På grunn av billens flate kropp kan den enkelt komme seg inn i sprekker og kan derfor enkelt komme seg inn i skap og skuffer, i tillegg til å spre seg mellom ulike rom og boliger. Sagtannet melbille kan også gå opp loddrette glatte flater av glass og metall.

 

Hvordan vet jeg om jeg har sagtannet melbille hjemme?

Sagtannet melbille er flink til å gjemme seg i kriker og kroker, og er derfor ikke alltid like lett å se. Samtidig vil du fort se om du har blitt angrepet om du titter ned i en melpose eller knekkebrødpakke som er angrepet.

Billen oppholder seg som regel i bortgjemte kriker og kroker, men fordi den kan klatre opp loddrette flater vil det være mulig å oppdage den på denne måten.

 

Hvordan forebygger jeg angrep av sagtannet melbille?

I lagre, bakerier osv. vil et effektivt tiltak være å holde temperaturene der matvarene er, under 18°C. I kornlagre der kornet tørkes i høye temperaturer er det derfor lurt å senke temperaturen raskest mulig igjen, etter at tørkingen er over. Godt renhold av maskiner er også viktig for å forebygge angrep.

I private boliger er det lurt å støvsuge regelmessig for å fjerne eventuell næring billen kan leve av, samt oppbevare matvarer i tette bokser – og gjerne litt kjølig om mulig.

 

Hvordan blir jeg kvitt sagtannet melbille?

Sagtannet melbille kan være vanskelig å bekjempe fordi den gjemmer seg bort i kriker og kroker som er vanskelige å nå, men ingenting er umulig. Infiserte matvarer må kastes eller fryses i to døgn for å unngå spredning, og det må støvsuges grundig i kjøkkenskap, på kjøkkenbenk, bak kjøleskap og komfyr.

Dersom mekanisk behandling ikke gir resultater kan kjemisk behandling benyttes, men de anbefales ikke at privathusholdninger tar på seg denne oppgaven på egenhånd. Ta kontakt med en godkjent skadedyrbekjemper som vet hva som fungerer.

Fordi sagtannet melbille lett beveger seg mellom boliger vil det ofte også være nødvendig å kontakte naboene for å unngå videre spredning. Har billen kommet seg over til naboleiligheten, vil den kunne komme tilbake til din bolig igjen på et senere tidspunkt.

Ta kontakt med oss i Oslo Veggdyrkontroll om du ønsker hjelp til bekjempelse av pelsbiller. Vi har egen frysecontainer og tilbyr anonyme biler.