Stor melbille – Tenebrio molitor

banner

Stor melbille

 

Hva er en stor melbille?

Stor melbille lever utendørs i områder fra Oslo til Trøndelag, og ble observert første gang i 1943. Billen er ofte å finne i fuktige eller mugne kornprodukter, samt morkent vann og soppskadet trevirke i hus. Den er sjelden å finne i private hjem da den foretrekker korn som har ligget en stund fremfor friske varer. Billen trives best der det oppbevares mye korn, som i siloer, møller og bakerier.

 

Hvordan ser en stor melbille ut?

Stor melbille er mellom 12-18 mm lang. Den har en langstrakt, noe flattrykt kroppsform og er brunsvart i fargen. Larvene, også kalt melorm, har en hard, glatt og skinnende overflate. De er gulbrune i fargen og kan bli opptil 30 mm lange. Larvene blir ofte solgt som fiskeagn og som mat til eksotiske husdyr.

 

Hvordan oppfører stor melbille seg?

Stor melbille legger mellom 200-500 egg direkte i matkilden. Disse klekkes etter 4-18 døgn, avhengig av temperaturen. Ved romtemperatur tar det rundt 10-12 døgn. Melormen skifter hud flere ganger i løpet av utviklingen, og tiden fra larve til puppestadiet tar vanligvis 1-2 år. Når temperaturen beveger seg mot 25°C og høyere tar det 6-8 måneder. Puppens utviklingstid avhenger også av temperaturene, og ved romtemperatur tar det 14-20 døgn. Dersom forholdene virkelig ligger til rette for billen kan tiden fra egg til voksen ta 10 måneder, og henholdsvis to år om forholdene er mindre gunstige. Voksene biller klekkes på sommeren og lever i 2-3 måneder.

Stor melbille tiltrekkes av lys, og kommer derfor av og til gjennom åpne vinduer på varme sommerkvelder. Larvene er nattdyr og trives i mørket, gjerne der det er litt fuktig. De oppholder seg i sprekker, kriker og kroker der korn- og melrester har hopet seg opp og blitt liggende. Billene er som sagt derfor oftest å finne på store lagre, bakerier og lignende, og har også blitt observert i duereder og hønsehus der den lever av tørre vegetabilske og animalske produkter.

 

Hvordan vet jeg om jeg har stor melbille hjemme?

Ser du en stor melbille hjemme har den nok bare forvillet seg inn. Den kan være et problem i forbindelse med duer på loft, hvor den lever av dueekskrementene, men ikke så mye mer utover det.

I siloer, møller, bakerier og lagre er den oftere observert, men det skjer ikke så ofte. Fordi billen formerer seg så tregt i det norske klimaet, har den aldri blitt et ordentlig skadedyr. I tillegg vil den ikke være et problem i en virksomhet som har gode renholdsrutiner, fordi den ikke finnes i friske varer.

 

Hvordan forebygger jeg angrep av stor melbille?

Fordi stor melbille trives i produkter som er fuktige eller mugne, er den beste forebyggingen å unngå at dette skjer. Rotasjon av tørre matvarer og godt renhold gjør mye. Har du hønsehus bør du passe på at det er gode rutiner på renhold slik at billen ikke etablerer seg der.

 

Hvordan blir jeg kvitt stor melbille?

Vanligste behandling er i form av fjerning av formeringsplass og deretter mekanisk grundig rengjøring med støvsuger. Infiserte matvarer kastes.

Kjemisk behandling er svært sjeldent, men dersom det skulle bli store antall og bli vanskelig å bli kvitt, kan det vurderes.

Ta kontakt med oss i Oslo Veggdyrkontroll om du ønsker hjelp til bekjempelse av stor melbille. Vi tilbyr anonyme biler.