Stor melbille – Tenebrio molitor

banner

Hvordan bli kvitt stor melbille?

Stor melbille, også kalt melorm, er en brunsvart 12-18 mm lang bille. Den har en langstrakt, noe flattrykt kroppsform.

Atferd
Lever på steder hvor det oppbevares mel og kornprodukter, som i kjøkken, møller, kornsiloer og bakerier. De formerer seg langsomt, derfor blir det ikke mange av dem på et sted.
Kan være et problem i forbindelse med duer på loft, hvor den lever av dueekskrementene.

Bekjempelse
Vanligste behandling er i form av fjerning av formeringsplass og deretter mekanisk grundig rengjøring med støvsuger.

Kjemisk behandling er svært sjeldent, men dersom det skulle bli store antall og bli vanskelig å bli kvitt, kan det vurderes.

Kontakt oss for bekjempelse av stor melbille via kontaktskjema eller 800 800 66.