Bydue (Columba livia var. domestica)

banner

Duer I byer opptrer duene oftest i flokker , og i ekstreme tilfeller kan de opptre i et antall på tusenvis. Duene sitter ofte på gesimser, takrenner, vinduskarmer og andre utspring på bygninger. Bydua spiser primært frø og korn, men spiser også mat som mennesker gir dem, eller avfall med matrester.  Den lever i livsvarige parforhold og har vanligvis 3 – 4 kull i året, med 1 – 2 egg pr. kull.     På grunn av store mengder avføring etter duer oppstår det ofte problemer.

 • Ekskrementene griser til tak og fasader på bygninger, fortau, biler etc.
 • Takrenner og nedløpsrør kan gå tett og føre til sopp, råte og vannskader på fasader.
 • Avføringen er også sterkt etsende og kan ødelegge materialer som er brukt til taktekking og fasader
 • Ekskrementene kan spre smittsomme sykdommer som salmonella, Campylobacter og Ornitose.
 • Kan også bringe med seg duelus og fuglelopper og andre insekter fra reiret.
  Sykdomssmitte Duer kan forurense mat og fôr med sin avføring, og har potensial til å kunne overføre sykdommer og parasitter.  Salmonella,Campylobacter, ornitose, fuglelopper og midd. Man bør utvise forsiktighet ved fjerning av større mengder avføring fra duer, og bruke verneutstyr.

  Forebygging og bekjempelse

  Man bør hindre duer i å komme inn i bygninger, slik at hvile- og hekkeplasser ikke blir tilgjengelig. Man kan nette inn hele bakgården, da vil alle bygningskonstruksjoner bak nettet være utilgjengelige for duer. Man må også prøve å eliminere duenes muligheter for å finne sitte-, hvile- og hekkeplasser på selve bygningskonstruksjonen. Dette gjøres ved å sette opp hindringer av bl.a. duepigger på takrenner, bjelker, gesimser, lysarmatur o.l.

  Vi hjelper deg med å fjerne duer, og tilbyr gratis inspeksjon med pristilbud. Ring oss for en hyggelig samtale. Vi monterer: Duepigg/måkepigg- plastlister med stålpigger som hindrer duer/måker i å sette seg. Duenett- nett strekkes over gårdsrom eller under tak for å hindre duer i komme til. Ypperlig på store arealer. Duewire- Mer diskret løsning hvor tynne wire monteres på gesimser o.l. Fjerning av dueekskrementer og desinfisering. Vi selger: Due/måkepigg – kvalitetsprodukter som holder i år etter år. Du trenger ikke kjøpe mer en du trenger, vi selger disse pr. meter.

  Duesikring

  Duenett over ventilasjonsanlegg på tak. Majorstua, Oslo 2013.(c) OVK

  Duefjerning duemøkk fugleproblem fuglesikring

  Duenett i bakgård, Nedre Slottsgate, Oslo. (c)2014

  Duenett Drammen

  Innetting av bakgård i forrettningsbygg, Drammen. (c) OVK 2013

  wire system fuglesikring fjerne duer

  Wire system (duer / måker)- diskret fuglefjerning