Ekte Hussopp

banner

Hussopp trives best i temperaturer mellom 21 og 22 °C, men kan overleve i temperaturer mellom 3 og 26 °C. Ekte hussopp er ofte funnet nær ventilasjon, noe som indikerer at det trives i oksygenrike miljøer. En luftfuktighet på 30-40 % er ideelt for formasjonen av ekte hussopp.

Fjerne hussopp

Hullborret murvegg mot ekte hussopp (c) OVK

Skadeomfang

Hussopp gjør mer skade på trevirke på verdensbasis enn noe annet skadefenomen og er svært utbredt i hele verden. Den har evnen til å frakte fuktighet opptil 10 meter fra fuktkilden, og er kjent for å vokse raskt – opptil 6 mm per døgn!

Slik vokser hussoppen

For å overleve må hussoppen ha tilgang til kalk, noe den ikke finner i treverk. Kilder for kalk er jord, steinull og liknende materialer.

I startfasen dekkes trevirket av en hvit hinne (mycel). Ved høy luftfuktighet utskiller mycelet vanndråper. Dette har gitt soppen navnet Serpula lacrymans. Lacrymans er latin for «den gråtende».

Etterhvert endres fargen til en gulgrå hinne. I denne hinnen dannes det tykke tråder som kan frakte fuktighet langsmed soppen. Slik kan fuktighetsproblemer oppstå på steder der slike problemer ikke er tilstede. En kraftig vednedbrytnting kalt brunråte er resultatet av ukontrollert hussopp.

Bekjempelsen

Vi foretar sanering av ekte hussopp i bygårder og i private hjem. I tillegg får du kjøpt middel for behandling mot sopp i mur, trevirke, og liknende i vår butikk.Det å bekjempe ekte hussopp er en omfattende jobb. Det totale skadeomfanget må kartlegges, det innebærer vanligvis at trevirket i etasjen over og under må avdekkes. Alt treverk som er påvirket må fjernes, i tillegg fjerner vi en ekstra meter med friskt trevirke for å være sikre på at skaden forsvinner. Til slutt behandles det omliggende murverket med soppdrepende midler.

Ta kontakt for gratis befaring i dag!

 

Soppsanering

Ekte hussopp i trebjelke