Bydue – Columba Livia Var. Domestica

Bydue (Columba Livia Var. Domestica)

Bydua (Columba livia var. domestica) er svært utbredt over hele Norge. De er ofte dominerende i byer og tettsteder der de som oftest opptrer i flokk og i stort antall. Du finner de overalt der de kan finne mat. Som oftest benytter de seg av bygninger og broer som hvile- og hekkesteder. Det største problemet med duene er ekskrementene som bl.a forårsaker store utgifter i form av renhold, vedlikehold og reparasjon.

I byer opptrer duene oftest i flokker, og i ekstreme tilfeller kan de opptre i et antall på tusenvis. Duene sitter ofte på gesimser, takrenner, vinduskarmer og andre utspring på bygninger. Bydua spiser primært frø og korn, men spiser også mat som mennesker gir dem, eller avfall med matrester.  Den lever i livsvarige parforhold og har vanligvis 3 – 4 kull i året, med 1 – 2 egg pr. kull.

På grunn av store mengder avføring etter duer oppstår det ofte problemer.

  • Ekskrementene griser til tak og fasader på bygninger, fortau, biler etc.
  • Takrenner og nedløpsrør kan gå tett og føre til sopp, råte og vannskader på fasader.
  • Avføringen er også sterkt etsende og kan ødelegge materialer som er brukt til taktekking og fasader
  • Ekskrementene kan spre smittsomme sykdommer som salmonella, Campylobacter og Ornitose.
  • Kan også bringe med seg duelus og fuglelopper og andre insekter fra reiret.

Sykdomsmitte

Duer kan forurense mat og fôr med sin avføring, og har potensial til å kunne overføre sykdommer og parasitter.  Salmonella,Campylobacter, ornitose, fuglelopper og midd. Man bør utvise forsiktighet ved fjerning av større mengder avføring fra duer, og bruke verneutstyr.

Forebygging og bekjempelse

Man bør hindre duer i å komme inn i bygninger, slik at hvile- og hekkeplasser ikke blir tilgjengelig. Man kan nette inn hele bakgården, da vil alle bygningskonstruksjoner bak nettet være utilgjengelige for duer. Man må også prøve å eliminere duenes muligheter for å finne sitte-, hvile- og hekkeplasser på selve bygningskonstruksjonen. Dette gjøres ved å sette opp hindringer av bl.a. duepigger på takrenner, bjelker, gesimser, lysarmatur o.l.

  1. Vi hjelper deg med å fjerne duer, og kommer gjerne for å inspisere deres skadedyrproblem. Ring oss for en hyggelig samtale.

Vi monterer: Duepigg/måkepigg- plastlister med stålpigger som hindrer duer/måker i å sette seg. Duenett- nett strekkes over gårdsrom eller under tak for å hindre duer i komme til. Ypperlig på store arealer. Duewire- Mer diskret løsning hvor tynne wire monteres på gesimser o.l. Fjerning av dueekskrementer og desinfisering.

Vi selger: Due/måkepigg – kvalitetsprodukter som holder i år etter år. Du trenger ikke kjøpe mer en du trenger, vi selger disse pr. meter.

Slutt å betale mer enn nødvendig!

Vi tilbyr skadedyrkontroll til fordelaktige priser!

Interessert i våre tjenester?

Vi utfører enkeltstående oppdrag i tillegg til kontraktsoppdrag. Fortell oss hva dere trenger så setter vi opp et pristilbud.

Be om pris