Orientalsk kakerlakk – Blatta orientalis

banner

Kjennetegn

Den orientalske kakerlakken er mellom 25 og 30 mm lang og er rød til svartbrun. Hannen har ganske velutviklede vinger, mens hunnen kun har noen korte vingestumper. Den orientalske kakerlakken trives stort sett på samme steder som tysk kakerlakk, men klarer temperaturer ned mot 20 grader.

Den orientalske kakerlakken kan ikke fly, men det finnes enkelte hannindivider som kan fly korte distanser på to til tre meter.

Skader

Den orientalske kakerlakken forårsaker skader i hovedsak på, men ikke begrenset til, matvarer ved å spise eller tilgrise matvaren med avføring. Også gjenstander av papir er i faresonen for angrep fra kakerlakken. Gjenstander som malerier, arkiv, frimerkesamlinger og liknende er altså i faresonen.

Større kakerlakker kan også bite mennesker. Disse bittene skjer som oftest rundt munnen.
Det er påvist et stort antall typer virus, bakterier, parasitter og sopp hos kakerlakker.

Hva gjør jeg hvis jeg har orientalsk kakerlakk i huset?

Orientalske kakerlakker er kjente skadedyr som må fjernes av sertifiserte skadedyrbekjempere med lang erfaring. Bekjempelsen av kakerlakker er vanligvis utfordrende og tidkrevende. En inngående kjennskap til kakerlakkens oppførsel er nødvendig for å oppnå et permanent resultat.

Hvis du er en del av et leilighetskompleks, en boligblokk eller liknende er det nødvendig å foreta et koordinert angrep for å få bukt på problemet.