Faraomaur

banner

Er du plaget av faraomaur?

Faraomaurene er en smittespreder som raskt sprer sine kolonier. Å kontrollere spredningen av faraomaur er krevende.

Utseende

Faraomaur er små, brungule maur med en mørkere bakkropp. Arbeiderne er mellom 2 og 2,4 mm lange. Dronningene er mellom 4 og 5 mm lange. Selv om de har vinger kan ikke faraomaurenes flyvemaur fly.

I motsetning til andre maurtyper bygger ikke faraomaurene reir. De foretrekker å leve i små hulrom der temperatur og luftfuktighet skaper et optimalt leveforhold. Faraomaurene kan produsere nye hanner og dronninger hele året. En koloni kan inneholde flere millioner arbeidere, og flere tusen dronninger.

Nye kolonier

Faraomaurene danner nye kolonier ved at arbeidere vandrer vekk fra den gamle kolonien. Med seg har de yngel – egg, larver og pupper. Ut fra yngelen avles det nye dronninger og arbeidere som sammen danner en ny koloni. Dette fenomenet kalles «knoppskyting».

Adferd

Faraomauren er sensitiv til temperaturer. Den trives best i temperaturer mellom 27-30 °C. Ved temperaturer under 18 °C blir faraomauren sløv. Utsettes faraomauren for temperaturer mellom 6 – 11 °C over en uke, eller temperaturer under frysepunktet dør de.

Faraomauren er en alteter som spiser alt som inneholder sukker, fett eller proteiner. Maten lagres i reiret hvor faraomauren kan klare seg på oppsamlet mat over lengre perioder.

Med et enormt spredningspotensiale sprer faraomauren seg raskt. Nye kolonier opprettes raskt og i store mengder. Kolonier blir laget overalt der miljøet er optimalt for mauren. Folder i tekstiler, gamle aviser, gardinstenger, løse knivskaft, og søppel av alle slag er steder vi har funnet faraomauren.

Skadeomfang

Siden faraomauren er så liten er det vanlig at et angrep oppdages seint. Faraomauren er en mulig smittespreder. På grunn av dens lille størrelse kommer den enkelt frem på steder med stor bakterievekst, som kjøkken, bad, og søppelbøtter.

Allergi mot faraomaur er nok vanlig, men det er ikke utført noen større undersøkelser på dette. Det er kjent at faraomaur kan gi astmatiske problemer.

Bekjempelse

Som oftest er hjemmet eller arbeidsplassen såpass hardt angrepet når angrepet oppdages at bekjempelsen ikke burde foretas av privatpersoner. Bekjempelsen av faraomaur er en stor jobb som må utføres av godkjente skadedyrbekjempere.

Kontakt oss i dag dersom du har mistanke om at hjemmet eller arbeidsplassen er angrepet av faraomaur. Da foretar vi en kostnadsfri inspeksjon av problemet.