Stokkmaur

banner

Stokkmaur er Europas største maurart. Utbredt over det meste av landet. Arbeiderne blir fra 5 til 14 mm lange og med kraftige kjever.

Dronningen blir 2-3 cm lang og kan etablere et samfunn i råteangrepede bjelker. Maurene vil gnage ganger og hulrom i treverket for å få plass til samfunnet.

Det finnes tre arter av stokkmaur i Norge, men bare to er vanlige, vanlig og varmekjær stokkmaur. De bygger sine bol i døende eller døde bartrær. Vanlig stokkmaur finnes over hele landet, mens varmekjær stokkmaur finnes bare i Sør-Norge hvor den lever i lavlandet.

Hus og hytter i skogterreng med bartrær er utsatt for angrep. Etter hvert som maursamfunnet vokser vil maurene utvide sitt bol til friskt treverk i huset.

Hvis stokkmauren bosetter seg i hus eller hytter kan det oppstå store skader. Denne maurarten er veldig sky og vanskelig å oppdage fordi den bygger redet sitt i skjulte konstruksjoner i bygninger.
 
 
Du kan ha et stokkmaurrede i huset hvis du:

1. Ser maur inne i huset over tid
2. Det drysser sagspon ut av taklister, paneler etc.
3. Du hører knitrelyder i veggen
4. Vingemaur svermer ut av sprekker i bygningen tidlig på sommeren.

Det anbefales at man tar kontakt med fagfolk for bekjempelse av stokkmaur.