Klesmøll – tineola bisselliella

banner

Slik blir du kvitt klesmøllen

Utseende
Klesmøllen er liten med et vingespenn på 12-16 mm. Den har blanke og messinggule vinger. På hodet har den gylne hår som står rett ut. Larvene er hvite med brunt hode og blir opptil 10 mm lange.

Atferd
Larvene lever av hornstoffet som finnes i ull, pels og naturfiber. Det er larvene til klesmøllen som spiser og gjør skade på tekstiler. En hunnmøll legger alt fra 25 til 100 egg i løpet av sine levedager. Utviklingen fra egg til larve variere ut ifra temperaturforhold, ved 20 grader vil det ta ca. seks dager. Utviklingen fra larve til møll kan ta fra 1 måned opptil 1 år. Det avhenger av hvor gunstig forholdene er med tanke på fukt og temperatur.

Skadeomfang
Larvene spiser materialer som er i nærheten av der de blir klekket. Dette kan være skinn, pels, ull, klær og utstoppede dyr. Det blir store mengder spinntråder og ekskrementer etter larvene når de spiser på tekstiler, hullene er uregelmessige. Larvene har et larverør som er festet til underlaget.

Bekjempelse
Det kan være omfattende å bli kvitt klesmøll og du kan trenge profesjonell hjelp. En bekjempelse vil normalt inkludere nedfrysing av angrepene tekstiler, i tillegg må rommet behandles. Kontakt oss for tilbud på totalpakke.

Kontakt oss via kontaktskjema eller ring 800 800 66.