Rotter – Rattus Norvegicus

banner

Er du plaget av rotter?

Rotter er et problem i alle land. De trives godt i varierte miljøer, og finnes både utendørs og innendørs. I byene er det ofte i kloakknettet at det er store bestander av rotter. De slår seg gjerne til i områder hvor de har god tilgang på mat og vann. Det er derfor lurt å holde orden på avfallshåndteringen.

Rottene er sosiale flokkdyr med drektighetstid på 22 dager. Hvert kull består vanligvis av 8-12 rotteunger.

Brunrottas kropp er ca. 25 cm lang, med en hale på ca. 18 cm. Rotter er årsaken til store økonomiske tap for mange. Rotter spiser nesten alt, men hovedsakelig menneskemat og dyrefôr. Skadene forårsaket av rotter finner man blant annet på:

  • Møbler, klær, dokumenter, malerier, bøker – gnager eller tilgriser med urin/ekskrementer
  • Gulv, vegger og tak i isolasjon – kan bli et stort luktproblem pga urin, ekskrementer, døde individer
  • Kan ødelegge fuktsperrer i hus – fører til økt fuktighet og muggsopp dannelse
  • Gnag på elektriske ledninger, vann og avløpsrør – fare for brann eller vannskader

Ekskrementet til rotta er en smittebærer for sykdommer og er derfor helsefarlig for mennesker. En stor del av problemet rotter bringer til hjemmet er forurensning av matvarer.

Bekjempelse

Rotter er intelligente dyr som oppdager trusler og unngår disse for å overleve. Bekjempelsen av rotter må gjøres riktig fra starten. Dette krever inngående kunnskap om rottenes oppførsel og levemåte.

Det første skrittet i bekjempelsen av rotter er å identifisere hvordan rottene tar seg inn i boligen. Disse stedene må deretter rottesikres for å hindre et gjentakende problem.

Rotter foretrekker å bygge reir i mørke, uforstyrrede områder. Ofte kan man se spor av rottelort som leder mot rottereiret.

Når reiret er lokalisert foretas det en vurdering av hvilke foretak som skal igangsettes.

Vi anbefaler generelt ikke at det brukes gift innendørs for bekjempelse av rotter, da dette kan føre til at det blir liggende døde rotter i tak/vegger som kan gi store luktproblemer under forråtnelsen.

Oslo Veggdyrkontroll AS tilbyr både forebyggende tiltak som, sikring og tetting av bygninger mot rotter, og bekjempelse.

Vi kan også tilby serviceavtaler til offentlige og private hvor vi forebygger mot rotte- og museplager.

Ta kontakt i dag for en gratis befaring!