Treskadeinsekter

banner

Treskadeinsekter livnærer seg av enten treverk eller ved at de bygger reir i trekonstruksjoner. Det kan oppstå skader i hus og hytter, og ofte er skadene skjult og vanskelige å oppdage. Det vanligste treskadeinsektet i Norge er stokkmaur, husbukk, stripet borebille og råteborebille. Blåbukk og myk borebille er veldig begrenset. Disse lever mellom barken og veden, og gir ingen skade i bærende konstruksjoner.

Vi hjelper deg med bekjempelse av treskadeinsekter.