Blåbukk – Callidium violaceum

banner

Blåbukk

Blåbukk er en blå, relativt stor bille som tilhører familien trebukker. Den betegnes vanligvis ikke som et skadedyr.

 

Hvordan ser blåbukk ut?

Billen er blå eller fiolettglinsende og vokser seg opp til 8-16 mm stor. Den har vinger, antenner og bein. Dekkvingene er tett punkterte uten å være rynkete, og har et blåfiolett metallskjær som gjør blåbukken lett å kjenne igjen. Antennene er omlag halvparten så lange som kroppen, mens bena er svarte, med tykke lår. Ellers fremstår billen som slank.

bilde av en blåbukk

 

Hvordan oppfører blåbukken seg?

Blåbukk lever stort sett over hele Europa, med unntak av sør-vest i kontinentet. Den er også å finne østover i Stillehavet og i Nord-Amerika. Her til lands er den utbredt over hele landet, men forekommer noe sjeldnere på Vestlandet.

Blåbukken angriper ubarket trevirke, altså trær hvor barken ikke er fjernet eller er gammel. Billen angriper både barken og veden på tørre materialer av gran og furu. Dette fører til at melet ofte blir en blanding av mørkt (fra barken) og lyst (fra veden). Boliger som er bygget med materialer hvor barken ikke er tatt av, kan bli angrepet av blåbukk.

 

Larver av blåbukk lever i sterkt uttørket bartrevirke med bark. I tillegg til furu og gran, kan også importerte bartrearter angripes. Larven spiser både av barken og det ytterste laget av splintveden. Før forpupping gnager larven en gang på et par centimeters lengde inn i veden. Dette kaller vi for et puppekammer.

Det tar vanligvis to år før larven er ferdigspist og forpupper seg. Forpupping skjer vanligvis i mai, og den voksne billen sees ofte krypende på vedstabler ute i juni og juli. Fordi blåbukk ofte utvikler seg på oppvarmede steder, kan tid for forpupping og klekking variere. Voksne biller kan også påtreffes i oppvarmede rom vinterstid.

 

Hvordan vet jeg om jeg har blåbukk hjemme?

Skulle du mistenke at du har blåbukk i boligen din, kan det like så godt være husbukk. De to artene er nemlig lett å forveksle. Billene er omtrent like store og ser noenlunde like ut. Likevel vil blåbukk etterlate seg store mengder med svart og hvitt boremel, mens husbukk bare etterlater seg lyst boremel.

 

Hvordan blir jeg kvitt blåbukk?

Blåbukk regnes ikke som et skadedyr da den ikke gjør skade annet enn å spise opp bark. Likevel kan det være plagsomt å ha billen i hus. Bruk av trebeskyttelsesmiddel på bark har ingen hensikt. Det eneste tiltaket man kan gjøre for å unngå aktivitet fra billen, er å fjerne den eventuelle barken.

 

Ta kontakt med oss i Oslo Veggdyrkontroll om du ønsker hjelp til bekjempelse av blåbukk. Vi har god kunnskap og tilbyr anonyme biler.