Blåbukk – Callidium violaceum

banner

Blåbukken angriper ubarket trevirke. Blir 12 – 18 mm lang og er blåfiolett i fargen.
Larven gnager ganger mellom barken og veden, og man kan ofte se at melet blir en blanding av lyst og mørkt spon (salt og pepper).

Hvis du har et gammelt hus med trekonstruksjoner som har gamle barkrester, er det veldig vanlig å se spor etter blåbukkangrep. Disse er sansynligvis utdødd for mange år siden.

Det er også vanlig å finne blåbukk i forbindelse med ved av gran og furu.

Behandling mot blåbukk er ikke nødvendig, da den ikke gjør skade på treverket.