Husbukk – hylotrupes bajulus

banner

Husbukk

 

Hva er en husbukk?

Husbukken opprinner fra Atlasfjellene i Nord-Afrika og finnes i dag på de fleste kontinenter. Den oppholder seg der det er bebyggelse, og finnes flekkvis sør i Norge. Husbukklarven lever av tørt trevirke og angriper ofte loft og solrike vegger i bygninger. Den kan lage store skader ved at den spiser seg inn i treet og etterlater seg hull i veggen når den klekkes. Husbukken gjenkjennes ofte på den spesielle «kneppelyden» den lager.

 

Hvordan ser husbukken ut?

Husbukken er 8-20 mm lang og har en svart eller mørkebrun farge. På hodet har den lange antenner med 11 ledd, og brystskoldet er dekket av hår. En bakkropp som stikker litt ut bak dekkvingene skiller hunnene fra hannene. Larvene kan bli opptil 25 mm lange, og er formet som en «U». De er gulhvite i fargen og har innsnøringer i hvert ledd. Husbukklarven er tykkest ved hodet og smalner bakover.

 

Hvordan oppfører husbukken seg?

Som voksen bille lever ikke husbukken i mer enn 10-15 dager, og er derfor avhengige av å finne seg en partner så fort som mulig. Hannene avgir et kjønnsferomon som tiltrekker seg hunnene, og når parringen er overstått finner hunnene et passende sted for egglegging. Sprekker og hulrom på overflaten av treverk er foretrukkent. Hunnen blir i tillegg tiltrukket av lukten fra bartrær og ekskrementer fra husbukklarvene – men er det for mange larver vil lukten ha motsatt effekt. Eggene klekkes i løpet av ni dager og larvene begynner å grave seg inn i treverket. Først holder de seg på overflaten, men ettersom de vokser trekker de seg lengre inn i veden.

Husbukken kan bruke mellom 2 til 10 år på å utvikle seg fra egg til voksen bille. Dette avhenger av fuktighet, temperatur og næringsinnhold i treverket. Foretrukken temperatur er 20-30ºC og ferskt treverk (under 20 år gammelt) gir husbukklarven det beste næringsgrunnlaget. Når larvene er på over 200 mg gnager de seg til overflaten av treverket og lager et kammer de kan forpuppe seg i. Etter 20 dager klekkes de som voksen bille.

Larvene kan angripe bartrevirke i hele boligen, men angrepene skjer oftest i takbjelkene på loftet. I kjellere er ikke angrepene like utbredt. Husbukken klarer ikke å gnage i løvtrevirke eller kjerneved av furu og lerk. Osp har derfor vært et utbredt byggemateriale i boliger på Sørlandet.

 

Hvordan vet jeg om jeg har husbukk hjemme?

Som nevnt tidligere lager husbukken en kneppelyd som kan være til hjelp for å fastslå om det er larver i trevirket eller ikke. Det er nemlig ikke alltid like lett å skille mellom aktive angrep, eller et avsluttet angrep, når man avdekker skult treverk under oppussing eller lignende. På Sørlandet er det vanlig å finne spor av angrep i gamle hus, og det er ikke alltid grunn til panikk.

En god indikator på at angrepet er nytt, er at boremelet er helt lyst. Da bør man lete etter larver for å få det bekreftet. Let etter synlige ganger i treverket ved hjelp av en kniv, marker eksisterende borehull for å se om de utvikler seg, eller mal trevirket for å skille nye flygehull fra gamle. Malingen trekker inn i gamle hull og legger seg på utenpå nye.

 

Hvordan forebygger jeg angrep av husbukk?

Fordi husbukken kun angriper barttrevirke kan det vært lurt å bruke trevirke som osp eller kjerneved fra lerk og furu, om du skal bygge i området hvor skadedyret er utbredt. Utenom dette er forebygging vanskelig.

 

Hvordan blir jeg kvitt husbukk?

Det er flere metoder man kan benytte seg av for å bli kvitt husbukk, og det hele avhenger av bygningsmaterialet i boligen. Gammelt trevirke som er over 50 år gammelt gir et dårlig næringsgrunnlag til husbukken, og utviklingen vil derfor skje langsomt og mest sannsynlig dø ut av seg selv. Nyere trevirke er verre. Da må omfanget av angrepet vurderes før det handles deretter.

Er angrepet sentrert rundt et par planker kan disse byttes ut til trevirke husbukken ikke angriper. Ved større utbredelse kan kjemisk bekjempelse være nødvendig. Dette må utføres av godkjente skadedyrbekjempere. Ved gassing drepes alle stadier av husbukken, men det gir ingen beskyttelse mot nye angrep. Innsektsmidler som styrker ubehandlet treverk hindrer ny egglegging, men tar ikke livet av eksisterende larver inni treverket. Da kan man bore hull og sprøyte midlene inn i veden.

Ta kontakt med oss i Oslo Veggdyrkontroll om du ønsker hjelp til bekjempelse av husbukk. Vi tilbyr anonyme biler.