Stripet borebille – anobium punctatu

banner

Stripet borebille

Hva er stripet borebille?

I Norge er stripet borebille en av de vanligste artene i borebillefamilien. Denne billen, som går under de lokale navnene mit, mitt og mår, kan gjøre stor skade på treverk. Ofte er hullene de etterlater seg på 1-2 mm bedre kjent enn billene selv. Særlig eldre hus og møbler kan bli skadet av stripet borebille.

 

I Norge trives stripet borebille ved kyststrøk med høy luftfuktighet. De strekker seg helt opp til Troms, og er i stor grad knyttet til menneskeboliger.

 

Hvordan ser stripet borebille ut?

Hodet til stripet borebille er gjemt under brystskjoldet og har, med noen få unntak, tre lange antenneledd ytterst. Som voksen er stripet borebille mellom 2,5 og 4 mm lang. Den er brun i fargen og har flere langsgående striper på dekkvingene, som også har nedliggende hår. Bryststykket til stripet borebille har en v-formet opphøyning, som skiller den fra brødbillen.

 

Larvene ses sjeldent, da de er gjemt inne i treverk og ved. De er hvite, krumbøyde og mellom 5-6 mm lange før de forpuppes.

 

Hvordan oppfører stripet borebille seg?

Larvene utvikler seg i uskadet trevirke og forekommer oftest i furu og gran, men kan også utvikle seg i mange typer løvtrær. I tillegg kan de leve i bearbeidet treverk – ja til og med papir kan angripes dersom forholdene er rette.

 

Billene kan parre inne i treverket, og trenger heller ikke forlate det for å legge egg. Borebillehunnen legger egg i sprekker eller hull som billene selv har laget i treverket. Etter 3-4 uker klekkes eggene, og larvene begynner da å gnage små ganger på kryss og tvers i treet. De trives best i temperaturer mellom 22-23 grader, og med en fuktighet på over 12 %. Kommer temperaturen opp i 28 ºC eller under 14 ºC stanser utviklingen opp.

 

Larvene bruker lang tid på sin utvikling, fra to år og oppover. For å kunne forpuppe seg er de avhengige av kjølige vintre. Forpuppingen skjer mellom våren og sommeren, og før dette stadiet blir nådd gnager larven seg et kammer rett under vedoverflaten. Når de voksne billene klekker gnager de seg ut.

 

Hvordan vet jeg om jeg har stripet borebille hjemme?

Dersom du vet hva du skal se etter er det lett å oppdage stripet borebille. Treverk som er angrepet vil ha sirkelrunde hull mellom 1-2 mm brede. Under treverket vil det være ganger på kryss og tvers. Det kan også drysse lyst boremel ut av hullene i treverket.

 

Hullene kan forveksles med de som myk borebille og råtebille lager. Men myk borebille gnager bare på overflaten av treverket og er avhengige av bark. Råtebillen lever i råteskadet treverk, så dersom treet ikke er skadet av råte vil det ikke være råtebille på ferde.

 

Under rette forhold for stripet borebille kan treverket bli helt oppspist. Blir bærende konstruksjoner i hus og hjem angrepet av stripet borebille må reststyrken i treverket vurderes.

 

Hvordan forebygger jeg angrep av stripet borebille?

Ved å holde luftfuktigheten lav vil en kunne forebygge mot stripet borebille. Typiske moderne hus er mye tørrere enn eldre bygninger, og kan være bedre rustet mot stripet borebille. Stripet borebille kan heller ikke leve i kjerneved av furu eller lerk, så brukes dette treverket kan man ytterligere beskytte seg mot billen.

 

Hvordan blir jeg kvitt stripet borebille?

Dersom du har blitt angrepet av stripet borebille bør du prøve å redusere fuktigheten i hjemmet. Dette er et av de viktigste bekjempelsestiltakene. Årsaken til fukten må lokaliseres, og deretter fikses. Møbler og andre gjenstander som er angrepet bør flyttes til tørre oppvaringssteder mens prosessen om å bli kvitt billene er i gang.

 

Gjenstandene kan så kuldebehandles på sommeren, da dette er tidspunktet billene er sårbare for kulde. Et par døgn med -15 grader vil ta livet av billene. Gjenstanden må bli kald helt gjennom for at dette skal fungere.

 

Et alternativ til kulde er varme. Alle stadier av stripet borebille dør etter én time ved 48 grader, og det er viktig at gjenstanden er varm helt gjennom. Jo større en gjenstand er, desto lenger tid trenger den på seg. Her er det også viktig å huske at treverk kan sprekke ved varmebehandling, så vær varsom.

 

Treverket kan også impregneres mot skadedyr, men middelet trenger bare inn 2-3 mm i treverket. Her er beskyttelsen mest mot ny egglegging.

 

Dersom du er usikker på om du har blitt kvitt billene kan du tegne en ring rundt gamle hull, og se om det oppstår nye. Du kan også tette hullene, for å se om det dukker opp nye etter tetting. Voksne borebiller vil også gnage seg gjennom et tynt papirlag, så du kan vurdere å lime silkepapir på treverket. Oppstår det små hull her, har du fremdeles et problem.

 

Ta kontakt med oss i Oslo Veggdyrkontroll om du har trenger hjelp til bekjempelse av stripet borebille. Vi har god kunnskap, store frysecontainere og tilbyr anonyme biler.