Tjenester

banner

Oslo Veggdyrkontroll kan tilby deg en effektiv og trygg bekjempelse av alle typer skadedyr og vi har meget lang erfaring med å bekjempe alle typer utfordringer.

  • Gratis befaring i Oslo med omegn                                               
  • Telefonbistand
  • Gratis artbestemmelse
  • Akutt bekjempelse av skadedyr
  • Montering av dueavvisende utstyr
  • Serviceavtaler tilpasset ditt behov
  • Tetting av bygninger mot gnagere
  • Salg og service av fluefangere

Vi bruker vår kunnskap om dyrenes biologi og adferd for en mest mulig skånsom bekjempelse av skadedyrene. Vi kan også komme med tips om hvordan man kan forebygge skader og hindre at boligen blir invadert.

Å få huset invadert av skadedyr er ikke hyggelig. Men det trenger ikke å koste mye å få sikret sin bolig og verdier. Vi har konkuransedyktige priser på både små og store oppdrag.

Vi kan foreta et enkeltoppdrag hos kunden til en fordelaktig pris.

Vi tilbyr serviceavtaler til bedrifter, borettslag,sameier og private. Faste inspeksjoner årlig med målrettede tiltak mot skadedyr.

Vi selger også forskjellige skadedyrsprodukter på vårt kontor i Konowsgate 5 B.

Se mer informasjon om elektriske fluefangere. Vi sender over hele landet.