Serviceavtaler

banner

 

Hvem kan få skadedyravtale:

  • Næringskunder
  • Privatkunder
  • Landbrukskunder
  • Kommuner/ staten
  • Barnehager og skoler
  • Borettslag og sameier

 

I ”forskrift om skadedyrbekjempelse” Kapittel II, §2-1 og §2-2 fastsatt av Sosial og helsedepartementet 21.12.2000 plikter borettslag, sameier og boligselskaper å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, oppdage og utrydde skadedyr.

Skadedyr forårsaker skader for millioner av kroner i Norge hvert år. Ikke vent til skaden er skjedd, ofte kan slike skader forebygges med profesjonell hjelp.

Vi tilbyr serviceavtaler med faste inspeksjoner for en lav årlig pris. Vi tilpasser avtalen til kundens behov for skadedyrbekjempelse og nødvendige faste intervaller for servicebesøk.

Tilstandsrapport med forslag til løsning på et skadedyrproblem, eller forslag til forebyggende tiltak, for å unngå et skadedyrproblem.

Hos oss har du alltid ubegrenset tilkalling hvis det oppstår problemer i avtaleperioden.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale eller inspeksjon. Ring oss gratis på telefon 800 800 66 eller bruk kontaktskjema.

 

Borettslag/sameier/andelslag/boligselskap

OVK kommer på gratis og uforpliktende inspeksjon, og går igjennom eiendommen og bygningsmassen, for å utarbeide et tilbud.

Det vil bli utarbeidet et spesialtilpasset service program med faste sjekkpunkter og service intervall.

Vi hjelper dere med å overholde forpliktelsene fastsatt av Sosial og Helsedepartementet: I ”forskrift om skadedyrbekjempelse” Kapittel II, §2-1 og §2-2 fastsatt av Sosial og helsedepartementet 21.12.2000 plikter borettslag, sameier og boligselskaper å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, oppdage og utrydde skadedyr.

 

Næringskunder

La OVK hjelpe dere med å oppfylle forpliktelsene i forbindelse med interkontroll.

Vi tilbyr serviceavtaler med faste inspeksjoner for en lav årlig pris. Vi tilpasser avtalen til kundens behov for skadedyrbekjempelse og nødvendige faste intervaller for servicebesøk.

Tilstandsrapport med forslag til løsning på et skadedyrproblem, eller forslag til forebyggende tiltak, for å unngå et skadedyrproblem.

Hos oss har du alltid ubegrenset tilkalling hvis det oppstår problemer i avtaleperioden.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale eller inspeksjon. Ring oss gratis på telefon 800 800 66 eller bruk kontaktskjema.

 

Privatkunder

Mange huseiere velger å la OVK foreta regelmessige besøk for å forebygge og bekjempe skadedyr i boligen sin. Rotter og mus i hus  forårsaker brann og skader for millionverdier i Norge.

Maur kan gjøre store skader i  gulv og vegger.

La oss sikre din trivsel og miljø, så har du en bekymring mindre.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale eller inspeksjon. Ring oss gratis på telefon 800 800 66 eller bruk kontaktskjema.