Veps

banner

I Norge er norsk stikkveps, tysk stikkveps og jordveps de vanligste artene. Samtidig er disse tre artene regnet som aggressive med et smertefullt stikk, og hører til de med størst antall individer i bolet. Den største norske arten er Geithams, men den er sjelden og finnes bare Sør-Øst i Norge.

Stikkvepser gjenkjennes på sine karakteristiske farger.  Ofte er det klare mønster i gult og svart, men andre farger som rød og oransje finnes.
Voksne stikkeveps livnærer seg av flytende næring som blomsternektar, men også råtnende frukt. De oppsøker gjerne steder mennesker er på sin leting etter søtsaker, som saft og syltetøy. De er samtidig rovdyr, arbeiderne samler inn insekter og annen animalsk føde som de mater larvene sine med.

Stikkveps vepsebol veps

Sosiale stikkveps

Det er bare arbeiderveps som stikker, men de er i flertall siden et vepsebol består hovedsakelig av arbeiderveps.

Stikkveps bruker tremasse blandet med spytt for å bygge vepsebolet.

Stikkeveps bygger ofte bol på steder som loft, under takpanner, taklister eller bak kledning. Mange bygger vepsebol i gamle trær eller under grener. Jordveps bygger gjerne bol under røtter og i hulrom i jorden.

Gamle vepsebol brukes ikke, og på gamle loft kan en ofte se mange tomme vepsebol. Vepsebolene er grå og er kjent for sin papiraktige konsistens. Fritthengende bol ser ofte ut som en ball og kan i noen tilfeller bli på størrelse med en fotball.

Norske stikkveps

Man har lenge regnet med at det finnes 12 norske vepsearter. Artem Geithams hadde ikke vært sett i Norge siden 1911, og man antok derfor at den var utdødd. Men sommeren 2007 ble den sett i Norge med sikre funn ved Eidskog i Hedmark og Trøgstad i Østfold.

Plagsomme på seinsommeren

Stikkveps blir plagsomme utover sommeren når vepsesamfunnet har vokst seg stort. I Norge er alle vepsebol ettårige og samfunnet dør ut om høsten. Dronningene har sluttet å legge flere egg. Arbeiderveps oppsøker gjerne steder med mye søtsaker som sukkerholdige varer og søt frukt. Et vepsebol kan i løpet av sommeren inneholde 1000-1500 veps.

I Norge er det norsk stikkveps, tysk stikkveps og jordveps som er blant de mest plagsomme artene, fordi de er de vanlige stikkevepsene i Norge. Disse har samtidig et stort antall individer i vepsebolet og er blant de mest aggressive og har samtidig et smertefullt stikk. De kan bygge bol både over eller under jorden, ofte nær hus eller i hus.